Darmowa
dostawa
29 lat
doświadczenia
30 dni
na zwrot
100%
oryginalności
Grawer za 1zł
na zegarku
Bezpieczne
połączenie

DARMOWA DOSTAWA | BEZPIECZNE ZAKUPY BEZ WYCHODZENIA Z DOMU #ZOSTAŃWDOMU

Szukaj

poniedziałek-sobota: 10:00-21:00
niedziele handlowe: 10:00-20:00

Konkurs “Przestaw się na letni czas z Oui & Me”

Regulamin konkursu “Przestaw się na letni czas z Oui & Me”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Firma Jubilerska Magar, ul. Sikorskiego 111, 66-400 Gorzów Wielkopolski NIP: 599-010-20-08
 2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/Magar.Jubiler (zwanej dalej “Fanpage”

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook
 3. Konkurs trwa od 30.03.2020 do 03.04.2020 do godziny: 12:00
 4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 03.04.2020 za pośrednictwem FanPage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu w komentarzu do postu konkursowego odpowiedzi na pytanie: Napisz lub pokaż jak mierzyłbyś czas gdyby nie było zegarków - najbardziej kreatywny komentarz wygrywa
 2. Odpowiedzi można udzielić w formie tekstowej, obrazkowej, lub w formie video
 3. W konkursie zostanie wybrana trójka zwycięzców, których wskaże organizator
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są: Zegarek damski Oui & Me Minette ME010175, Srebrny naszyjnik celebrytka NSR21SN oraz Srebrny naszyjnik celebrytka NSR20SN
 2. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską, lub do wskazanego Paczkomatu.
 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30.04.2020 Po tym terminie nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów