Darmowa
dostawa od 99zł
29 lat
doświadczenia
30 dni
na zwrot
100%
oryginalności
Grawer za 1zł
na zegarku
Bezpieczne
połączenie

Szukaj

poniedziałek-sobota: 10:00-21:00
niedziele handlowe: 10:00-20:00

Konkurs

Regulamin konkursu “Pokaż swoją kompozycję biżuterii Pandora”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Firma Jubilerska Magar, ul. Sikorskiego 111, 66-400 Gorzów Wielkopolski NIP: 599-010-20-08
 2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/Magar.Jubiler (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook
 3. Konkurs trwa od 20.08.2019 do 26.08.2019 do godziny: 12:00
 4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 26.08.2019 za pośrednictwem FanPage.
 5. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu w komentarzu do postu konkursowego zdjęcia z kompozycją biżuterii Pandora.
 2. W konkursie zostanie wybranch trójka zwycięzców.
 3. W konkursie zwyciężą użytkownicy, których zdjęcia uzyskają największą ilość polubień.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są: 1 miejsce: Charms Pandora 797609 - Jednorożec Bruno; 2 miejsce: Charms Pandora 797805 - Pragnienie Elegancji; 3 miejsce: Charms Pandora 791872 - Nieskończoność
 2. Na życzenie zwycięzcy nagroda może zostać zmieniona na inny produkt marki Pandora o takiej samej, lub niższej wartości
 3. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską, lub do wskazanego Paczkomatu. Nagrody można również odebrać w wybranym Salonie Jubilerskim Magar w Gorzowie Wielkopolskim.
 4. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.09.2019 Po tym terminie nagroda traci ważność.
 5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sądpowszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

  Koszyk

  Twój koszyk jest pusty.

  Dokonaj swoich pierwszych zakupów